Tổng thống Donald Trump ra tối hậu thư cho quân đội Venezuela

Quân đội, dân quân, công chức tuần hành ở San Francisco, Venezuela ngày 15.2 ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro. Ảnh: Getty Images
Quân đội, dân quân, công chức tuần hành ở San Francisco, Venezuela ngày 15.2 ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro. Ảnh: Getty Images
Quân đội, dân quân, công chức tuần hành ở San Francisco, Venezuela ngày 15.2 ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro. Ảnh: Getty Images
Lên top