Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Tổng thống Donald Trump ra tối hậu thư cho quân đội Venezuela

Quân đội, dân quân, công chức tuần hành ở San Francisco, Venezuela ngày 15.2 ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro. Ảnh: Getty Images
Quân đội, dân quân, công chức tuần hành ở San Francisco, Venezuela ngày 15.2 ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro. Ảnh: Getty Images
Quân đội, dân quân, công chức tuần hành ở San Francisco, Venezuela ngày 15.2 ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro. Ảnh: Getty Images
Lên top