Tổng thống Donald Trump ra "tối hậu thư" 30 ngày cho WHO

Tổng thống Donald Trump gửi thư cho Tổng giám đốc Tedros, cho WHO 30 ngày để cải cách. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump gửi thư cho Tổng giám đốc Tedros, cho WHO 30 ngày để cải cách. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump gửi thư cho Tổng giám đốc Tedros, cho WHO 30 ngày để cải cách. Ảnh: AFP
Lên top