Tổng thống Donald Trump ra sắc lệnh mới trừng phạt Triều Tiên

Tổng thống Donald Trump tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 20.9.17. Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 20.9.17. Ảnh: Reuters