Tổng thống Donald Trump ra điều kiện để Mỹ trở lại TPP

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. Ảnh: Bloomberg
Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. Ảnh: Bloomberg
Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. Ảnh: Bloomberg
Lên top