Tổng thống Donald Trump: Quan hệ đối tác Việt - Mỹ là kỳ tích đặc biệt

Tổng thống Donald Trump chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ngày 12.11.2017. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng thống Donald Trump chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ngày 12.11.2017. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng thống Donald Trump chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ngày 12.11.2017. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top