Tổng thống Donald Trump nói về Tu chính án thứ 25

Tổng thống Donald Trump không lo ngại về việc Tu chính án thứ 25 có khả năng sẽ được áp dụng. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump không lo ngại về việc Tu chính án thứ 25 có khả năng sẽ được áp dụng. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump không lo ngại về việc Tu chính án thứ 25 có khả năng sẽ được áp dụng. Ảnh: AFP
Lên top