Tổng thống Donald Trump nói về khả năng Mỹ trở lại TPP

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về khả năng trở lại TPP trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về khả năng trở lại TPP trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về khả năng trở lại TPP trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. Ảnh: Reuters.