Tổng thống Donald Trump nhập viện

Tổng thống Donald Trump rời Nhà Trắng tới Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed tại Bethesda, Maryland hôm 2.10. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump rời Nhà Trắng tới Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed tại Bethesda, Maryland hôm 2.10. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump rời Nhà Trắng tới Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed tại Bethesda, Maryland hôm 2.10. Ảnh: AFP.
Lên top