Tổng thống Donald Trump: Nếu kiểm phiếu hợp pháp, tôi thắng dễ dàng

Tổng thống Donald Trump có phát biểu mới nhất tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump có phát biểu mới nhất tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump có phát biểu mới nhất tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP.
Lên top