Tổng thống Donald Trump nêu điều kiện để rời Nhà Trắng

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân ân xá gà Tây nhân Lễ Tạ ơn. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân ân xá gà Tây nhân Lễ Tạ ơn. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân ân xá gà Tây nhân Lễ Tạ ơn. Ảnh: AFP
Lên top