Tổng thống Donald Trump lên tiếng vụ nhân viên Nhà Trắng mắc COVID-19

Tổng Thống Donald Trump cho biết, một nhân viên Nhà Trắng mắc COVID-19 nhưng người này không ở gần cũng như không tiếp xúc với ông. Ảnh: AFP
Tổng Thống Donald Trump cho biết, một nhân viên Nhà Trắng mắc COVID-19 nhưng người này không ở gần cũng như không tiếp xúc với ông. Ảnh: AFP
Tổng Thống Donald Trump cho biết, một nhân viên Nhà Trắng mắc COVID-19 nhưng người này không ở gần cũng như không tiếp xúc với ông. Ảnh: AFP
Lên top