Tổng thống Donald Trump ký tuyên bố công nhận Golan thuộc Israel

Ông Donald Trump ký tuyên bố công nhận cao nguyên Golan thuộc về Israel hôm 25.3. Ảnh: Getty.
Ông Donald Trump ký tuyên bố công nhận cao nguyên Golan thuộc về Israel hôm 25.3. Ảnh: Getty.
Ông Donald Trump ký tuyên bố công nhận cao nguyên Golan thuộc về Israel hôm 25.3. Ảnh: Getty.
Lên top