Tổng thống Donald Trump ký lệnh hành pháp quan trọng

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ký lệnh hành pháp về việc dành quyền ưu tiên tiếp cận vaccine COVID-19 cho người dân Mỹ. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ký lệnh hành pháp về việc dành quyền ưu tiên tiếp cận vaccine COVID-19 cho người dân Mỹ. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ký lệnh hành pháp về việc dành quyền ưu tiên tiếp cận vaccine COVID-19 cho người dân Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top