Tổng thống Donald Trump hành động gì nếu Triều Tiên nổ bom ở Thái Bình Dương?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty