Tổng thống Donald Trump gọi cố vấn y tế Nhà Trắng là thảm họa

Tổng thống Donald Trump gọi tiến sĩ Anthony Fauci là "thảm họa". Ảnh: Getty
Tổng thống Donald Trump gọi tiến sĩ Anthony Fauci là "thảm họa". Ảnh: Getty
Tổng thống Donald Trump gọi tiến sĩ Anthony Fauci là "thảm họa". Ảnh: Getty
Lên top