Tổng thống Donald Trump dừng khoản tài trợ hàng trăm triệu USD cho WHO

Lên top