Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tổng thống Donald Trump định đánh thuế lên đến 60 tỉ USD hàng Trung Quốc

Trung Quốc có thặng dư thương mại trị giá 375 tỉ USD với Mỹ. Ảnh: AP
Trung Quốc có thặng dư thương mại trị giá 375 tỉ USD với Mỹ. Ảnh: AP