Tổng thống Donald Trump định đánh thuế lên đến 60 tỉ USD hàng Trung Quốc

Trung Quốc có thặng dư thương mại trị giá 375 tỉ USD với Mỹ. Ảnh: AP
Trung Quốc có thặng dư thương mại trị giá 375 tỉ USD với Mỹ. Ảnh: AP
Trung Quốc có thặng dư thương mại trị giá 375 tỉ USD với Mỹ. Ảnh: AP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM