Tổng thống Donald Trump dành "lời có cánh" cho Triều Tiên

Tổng thống Donald Trump tin rằng Triều Tiên sẽ trở thành một nền kinh tế vĩ đại. Ảnh: Vox
Tổng thống Donald Trump tin rằng Triều Tiên sẽ trở thành một nền kinh tế vĩ đại. Ảnh: Vox
Tổng thống Donald Trump tin rằng Triều Tiên sẽ trở thành một nền kinh tế vĩ đại. Ảnh: Vox
Lên top