Tổng thống Donald Trump: Chủ tịch Trần Đại Quang là người bạn tuyệt vời của Hoa Kỳ

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: ĐSQ Mỹ tại Việt Nam.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: ĐSQ Mỹ tại Việt Nam.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: ĐSQ Mỹ tại Việt Nam.
Lên top