Tổng thống Donald Trump buông lời đe doạ một từ đáp trả Thượng viện

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: USA Today
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: USA Today
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: USA Today
Lên top