Tổng thống Donald Trump bất ngờ “xuống nước” về biên giới Mexico

Tổng thống Donald Trump ghi nhận Mexcico đã bắt giữ hàng nghìn di dân hướng về Mỹ. Ảnh: NBC.
Tổng thống Donald Trump ghi nhận Mexcico đã bắt giữ hàng nghìn di dân hướng về Mỹ. Ảnh: NBC.
Tổng thống Donald Trump ghi nhận Mexcico đã bắt giữ hàng nghìn di dân hướng về Mỹ. Ảnh: NBC.
Lên top