Tổng thống Donald Trump âm tính với SARS-CoV-2

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp ngắn về nhiệm vụ tập trung vào ngăn ngừa COVID-19 tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp ngắn về nhiệm vụ tập trung vào ngăn ngừa COVID-19 tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp ngắn về nhiệm vụ tập trung vào ngăn ngừa COVID-19 tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters
Lên top