Tổng thống đắc cử Iran từ chối gặp Tổng thống Biden

Tổng thống đắc cử Iran Ebrahim Raisi. Ảnh: AFP
Tổng thống đắc cử Iran Ebrahim Raisi. Ảnh: AFP
Tổng thống đắc cử Iran Ebrahim Raisi. Ảnh: AFP
Lên top