Tổng thống Chile bất ngờ thay Bộ trưởng Y tế

Tổng thống Chile Sebastian Pinera cùng tân Bộ trưởng Y tế Enrique Paris và cựu Bộ trưởng Y tế Jaime Manalich tham dự cuộc cải tổ nội các tại tòa nhà chính phủ ở Santiago, chile. Ảnh: Reuters
Tổng thống Chile Sebastian Pinera cùng tân Bộ trưởng Y tế Enrique Paris và cựu Bộ trưởng Y tế Jaime Manalich tham dự cuộc cải tổ nội các tại tòa nhà chính phủ ở Santiago, chile. Ảnh: Reuters
Tổng thống Chile Sebastian Pinera cùng tân Bộ trưởng Y tế Enrique Paris và cựu Bộ trưởng Y tế Jaime Manalich tham dự cuộc cải tổ nội các tại tòa nhà chính phủ ở Santiago, chile. Ảnh: Reuters
Lên top