Tổng thống Bồ Đào Nha lao xuống biển cứu 2 phụ nữ bị lật thuyền

Tổng thống Bồ Đào Nha tham gia giúp đỡ 2 nữ du khách bị lật thuyền. Ảnh: RADIOTELEVISAO PORTUGUESA.
Tổng thống Bồ Đào Nha tham gia giúp đỡ 2 nữ du khách bị lật thuyền. Ảnh: RADIOTELEVISAO PORTUGUESA.
Tổng thống Bồ Đào Nha tham gia giúp đỡ 2 nữ du khách bị lật thuyền. Ảnh: RADIOTELEVISAO PORTUGUESA.
Lên top