Tổng thống Biden tuyên bố "thảm họa lớn" ở Tennessee sau lũ lụt lịch sử

Hậu quả để lại sau trận lũ lụt tàn phá ở Waverly, Tennessee, Mỹ, ngày 23.8. Ảnh: AFP
Hậu quả để lại sau trận lũ lụt tàn phá ở Waverly, Tennessee, Mỹ, ngày 23.8. Ảnh: AFP
Hậu quả để lại sau trận lũ lụt tàn phá ở Waverly, Tennessee, Mỹ, ngày 23.8. Ảnh: AFP
Lên top