Tổng thống Biden tuyên bố dấu mốc chống dịch COVID-19 quan trọng của Mỹ

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bài phát biểu tại Vườn Hồng, Nhà Trắng, ngày 13.5. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bài phát biểu tại Vườn Hồng, Nhà Trắng, ngày 13.5. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bài phát biểu tại Vườn Hồng, Nhà Trắng, ngày 13.5. Ảnh: AFP
Lên top