Tổng thống Biden tạm dừng trục xuất, thực hiện lời hứa tranh cử

Nhân viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ làm nhiệm vụ ở biên giới Mỹ-Mexico. Ảnh: AFP
Nhân viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ làm nhiệm vụ ở biên giới Mỹ-Mexico. Ảnh: AFP
Nhân viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ làm nhiệm vụ ở biên giới Mỹ-Mexico. Ảnh: AFP
Lên top