Tổng thống Biden rơi vào tình thế ''tiến thoái lưỡng nan'' ở Afghanistan

Tổng thống Mỹ Joe Biden rơi vào tình thế ''tiến thoái lưỡng nan'' ở Afghanistan. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Joe Biden rơi vào tình thế ''tiến thoái lưỡng nan'' ở Afghanistan. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Joe Biden rơi vào tình thế ''tiến thoái lưỡng nan'' ở Afghanistan. Ảnh: AFP
Lên top