Tổng thống Biden làm gì trong 10 ngày đầu tiên sau nhậm chức?

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có kế hoạch chi tiết về lịch trình làm việc trong 10 ngày đầu tiên sau khi nhậm chức. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có kế hoạch chi tiết về lịch trình làm việc trong 10 ngày đầu tiên sau khi nhậm chức. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có kế hoạch chi tiết về lịch trình làm việc trong 10 ngày đầu tiên sau khi nhậm chức. Ảnh: AFP
Lên top