Tổng thống Biden ký 2 sắc lệnh mới nhất hỗ trợ thực phẩm, tăng lương

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top