Tổng thống Biden ''đem mọi nguồn lực'' ứng phó thảm họa thời tiết

Các thảm họa thiên nhiên liên quan đến thời tiết trong năm 2020 đã gây ra tổng thiệt hại tới gần 100 tỉ USD cho nước Mỹ. Ảnh: AFP
Các thảm họa thiên nhiên liên quan đến thời tiết trong năm 2020 đã gây ra tổng thiệt hại tới gần 100 tỉ USD cho nước Mỹ. Ảnh: AFP
Các thảm họa thiên nhiên liên quan đến thời tiết trong năm 2020 đã gây ra tổng thiệt hại tới gần 100 tỉ USD cho nước Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top