Tổng thống Biden đề cử Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cho cương vị quan trọng

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink. Ảnh: AFP.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink. Ảnh: AFP.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink. Ảnh: AFP.
Lên top