Tổng thống Biden ân xá cho gà tây "Bơ lạc" và "Thạch"

Tổng thống Joe Biden ân xá gà tây hôm 19.11. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden ân xá gà tây hôm 19.11. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden ân xá gà tây hôm 19.11. Ảnh: AFP
Lên top