Tổng thống Assad: “Gia đình tôi không sở hữu Syria“