Tổng thống Assad bất ngờ hoan nghênh lính Mỹ vào Syria