Tổng kết năm Chủ tịch ASEAN 2020: Trọng trách đã hoàn thành xuất sắc

Tọa đàm Tổng kết Năm Chủ tịch ASEAN 2020 và kế hoạch tuyên truyền ASEAN 2021-2025 diễn ra sáng 18.12 tại Hà Nội. Ảnh: Thanh Hà.
Tọa đàm Tổng kết Năm Chủ tịch ASEAN 2020 và kế hoạch tuyên truyền ASEAN 2021-2025 diễn ra sáng 18.12 tại Hà Nội. Ảnh: Thanh Hà.
Tọa đàm Tổng kết Năm Chủ tịch ASEAN 2020 và kế hoạch tuyên truyền ASEAN 2021-2025 diễn ra sáng 18.12 tại Hà Nội. Ảnh: Thanh Hà.
Lên top