Tổng giám đốc IAEA đến Iran đàm phán

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã đến Iran để đàm phán về vấn đề hạt nhân. Ảnh: AFP
Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã đến Iran để đàm phán về vấn đề hạt nhân. Ảnh: AFP
Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã đến Iran để đàm phán về vấn đề hạt nhân. Ảnh: AFP
Lên top