Tổng chưởng lý của ông Biden kiên quyết truy tố những kẻ tấn công Capitol

Ông Merrick Garland, ứng cử viên Tổng chưởng lý do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử. Ảnh: AFP
Ông Merrick Garland, ứng cử viên Tổng chưởng lý do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử. Ảnh: AFP
Ông Merrick Garland, ứng cử viên Tổng chưởng lý do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử. Ảnh: AFP
Lên top