Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng Bí thư thăm Đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc