Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc