Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Mỹ là lực lượng cần thiết cho sự ổn định khu vực

Tổng Bí thư tiếp cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tại Hà
Tổng Bí thư tiếp cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tại Hà
Tổng Bí thư tiếp cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tại Hà
Lên top