Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng Bí thư: Đối ngoại là phương thuốc hoà bình ngăn chặn xung đột