Tôn trọng luật pháp: Ưu tiên hàng đầu về hoà bình ở Biển Đông

Tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc. Ảnh: SCMP
Tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc. Ảnh: SCMP
Tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc. Ảnh: SCMP
Lên top