Tokyo phát hiện nhiều ca COVID-19 liên quan đến khu phố đêm sau nới lỏng

Nhật Bản phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 mới liên quan đến khu giải trí về đêm sau khi nới lỏng hạn chế kinh doanh. Ảnh: AFP
Nhật Bản phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 mới liên quan đến khu giải trí về đêm sau khi nới lỏng hạn chế kinh doanh. Ảnh: AFP
Nhật Bản phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 mới liên quan đến khu giải trí về đêm sau khi nới lỏng hạn chế kinh doanh. Ảnh: AFP
Lên top