Tokyo bị đánh bật khỏi vị trí thành phố an toàn nhất thế giới 2021

Trung tâm thành phố an toàn nhất thế giới năm 2021 Copenhagen. Ảnh: AFP
Trung tâm thành phố an toàn nhất thế giới năm 2021 Copenhagen. Ảnh: AFP
Trung tâm thành phố an toàn nhất thế giới năm 2021 Copenhagen. Ảnh: AFP
Lên top