“Tôi ủng hộ ứng viên mà tôi thấy có lợi hơn cho Mỹ và toàn thế giới“

Donald Trump và Hillary Clinton trong cuộc tranh luận trực tiếp ngày 26.9.
Donald Trump và Hillary Clinton trong cuộc tranh luận trực tiếp ngày 26.9.
Donald Trump và Hillary Clinton trong cuộc tranh luận trực tiếp ngày 26.9.
Lên top