Tốc độ lây lan khủng khiếp, thế giới ghi nhận kỉ lục COVID-19 mới

Một bệnh nhân COVID-19 được vận chuyển bằng máy bay tới Santarem, tiểu bang Para, Brazil ngày 15.7 để tiếp tục điều trị. Ảnh: AFP
Một bệnh nhân COVID-19 được vận chuyển bằng máy bay tới Santarem, tiểu bang Para, Brazil ngày 15.7 để tiếp tục điều trị. Ảnh: AFP
Một bệnh nhân COVID-19 được vận chuyển bằng máy bay tới Santarem, tiểu bang Para, Brazil ngày 15.7 để tiếp tục điều trị. Ảnh: AFP
Lên top