Toàn cảnh khủng hoảng lũ lụt Trung Quốc 2020

Bản đồ cho thấy số lượng người phải sơ tán do mưa lũ ở từng đô thị dọc sông Dương Tử, trong đó chấm tròn màu xanh từ 0,09 đến 2 triệu người phải sơ tán. Chấm tròn màu xanh viền nâu là hơn 2 triệu người. Ảnh: SCMP.
Bản đồ cho thấy số lượng người phải sơ tán do mưa lũ ở từng đô thị dọc sông Dương Tử, trong đó chấm tròn màu xanh từ 0,09 đến 2 triệu người phải sơ tán. Chấm tròn màu xanh viền nâu là hơn 2 triệu người. Ảnh: SCMP.
Bản đồ cho thấy số lượng người phải sơ tán do mưa lũ ở từng đô thị dọc sông Dương Tử, trong đó chấm tròn màu xanh từ 0,09 đến 2 triệu người phải sơ tán. Chấm tròn màu xanh viền nâu là hơn 2 triệu người. Ảnh: SCMP.
Lên top