Toàn cảnh 20 năm xung đột Afghanistan

Sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul, Afghanistan bị tấn công ngày 10.8.2015. Ảnh: AFP/Getty
Sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul, Afghanistan bị tấn công ngày 10.8.2015. Ảnh: AFP/Getty
Sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul, Afghanistan bị tấn công ngày 10.8.2015. Ảnh: AFP/Getty
Lên top